Byggnader ur standardmoduler

Snabbt sammansatt fri form moduler

Moduler enligt valda mått, isolering och väggmaterial

Original byggnader transporterade sammansatta eller i delar