FÖR LOKALA MYNDIGHETER

Lokala myndigheter får ofta förfrågningar från allmänheten om att skapa fler offentliga utrymmen där man kan samlas och umgås. Dessa utrymmen måste vara tillförlitliga, hållbara och viktigast av allt – kostnadseffektiva. Modulbyggnader är ett sätt för både samhällen och lokala myndigheter att förverkliga sina visioner utan att det kostar en förmögenhet.

Från informationsplatser, modula läkarmottagningar och kassakontor, till portabla vilorum, skadesäkra sanitetsutrymmen och varuautomater, vi kan bygga allt med olika typer av moduler. Genom att kombinera ihop dessa kan vi skapa unika flexibla lösningar.

Redan har några litauiska kommuner utnyttjat våra tjänster och framgångsrikt drivit olika allmänna enheter: modulbyggda offentliga toaletter, busshållplatser, kassakontor, livräddningsstationer, med mera.