MODULBYGGDA SERVERINGAR / SERVERINGSBYGGNADER / SERVERING

När  man arbetar med olika typer av matställen är det två saker man måste tänka på: utrymme och trivsel. Dessa lokaler måste vara estetiskt tilltalande så människor vill tillbringa tid där, men de måste också vara planerade så de kan rymma större grupper. Våra modulbyggda serveringsbyggnader levererar när det gäller båda dessa aspekter.

Portabla restauranger, kaféer, matsalar och snabbmatsställen – vi kombinerar olika sorters moduler för att förverkliga dina visioner. Det gör att vi kan vara flexibla när det gäller inre utrymmen och fasaden, därmed kan vi hjälpa till med alla olika typer av serveringsställen som finns därute.

Bland våra kunder har vi både små lokala verksamheter och några av världens största matkedjor.