Moduler

oändliga möjligheter för alla behov

Moduler

oändliga möjligheter för allas behov

Kasdien vis aukštesnis
kokybės standartas

3600 moduler
årlig kapacitet
250+
anställd

Iso 9001EN
kvalitetsstyrningssystem

Nyheter
Projekt
Projekt
Om oss
MILJÖMEDVETNA

Vår Green Deal-policy

Vi ansvarar inte bara för kvaliteten på de produkter vi tillverkar utan också för den påverkan våra förfaringssätt har på miljön.

För att skydda vår miljö gör vi följande:

  1. minska luftföroreningar genom att införa renare produktionsmetoder;
  2. minska utsläpp och avfall från biprodukter;
  3. optimera användningen av råvaror och energi;
  4. hantera miljöpåverkan från våra material;
  5. återvinna och kasta allt avfall på rätt sätt;
  6. mäta och granska vår miljöpåverkan och sträva efter att minska den;
  7. prioritera leverantörer som är lika miljömedvetna

Vi strävar tillsammans efter att nå de här målen. Både våra team-medlemmar och våra kompanjoner engagerar sig för att tillsammans följa de här principerna. Vi jobber stolt under ISO 14001:2015

Våra kunder