ENERGISMARTA

ENERGISMARTA

Vi ger noga akt på energiåtgången i vår dagliga verksamhet. Vårt mål är att spara energi och arbeta mer hållbart.

För att minska vår påverkan på naturen ska vi:

  1. förutse energibehov och försöka spara;
  2. systematiskt utvärdera vår energiförbrukning;
  3. spåra och uppdatera uppgifter om energiflöde;
  4. regelbundet utvärdera resultaten av vår energibesparing;
  5. alltid söka nya sätt att förbättra energieffektiviteten.

Genom att hålla oss till dessa punkter och hålla oss till en högre standard kan vi minska vår skadliga inverkan på naturen. Det gör att vi kan leva i en renare miljö och synas i konkurrensen.