KVALITETSMEDVETNA

KVALITETSMEDVETNA

Vi arbetar målmedvetet och outtröttligt för att säkerställa kvaliteten på våra produkter, som i gengäld ger fler beställningar och en växande kundlista.

För att säkerställa kvaliteten på våra tjänster och produkter gör vi följande:

  1. främjar personligt ansvar på arbetsplatsen;
  2. investerar i formell utbildning och färdighetsträning;
  3. skapar en uppmuntrande och produktivitetshöjande arbetsmiljö;
  4. uppmuntrar ledarskap och personlig målsättning;
  5. tillhandahåller medel för att införa idéer och lösningar;
  6. grundar ersättningen på utförande och produktkvalitet;
  7. effektiviserar och förbättra våra tillverkningsprocesser;
  8. efterfrågar högsta kvalitetsstandard från leverantörer;
  9. granskar kontinuerligt våra projekthanteringsmetoder och verktyg;
  10. analyserar klagomål och arbetar på att lösa dem.

Endast genom att helt och hållet inrikta oss på kvalitet har vi fått förtroende och respekt från våra kunder. Detta är grunden för vår verksamhet.

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018